Sponsorointi

KLM:n tavoitteena on tulla Euroopan asiakaskeskeisimmäksi, innovatiivisimmaksi ja tehokkaimmaksi verkostolentoyhtiöksi, mutta olemme sitoutuneet yhteiskuntaan myös laajemmin. Sen vuoksi osallistumme monenlaisiin aloitteisiin valittujen kumppaneiden kanssa pyrkimyksenämme suojella ympäristöä ja säilyttää kulttuuriperintöä. Lisäksi KLM tukee useita merkittäviä järjestöjä, jotka auttavat ihmisiä avuntarpeessa.

Wings of Support

KLM:llä on oma hyväntekeväisyysjärjestönsä, "Wings of Support", joka on KLM:n ja Martinairin henkilökunnan perustama ja joka toteuttaa hankkeita, joissa tarjotaan suojaa, koulutusta ja sairaanhoitoa vähäosaisille lapsille kautta maailman. KLM on osallisena useissa kumppanuuksissa, joiden tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä yleisemmin taide- ja kulttuurialoitteiden tukeminen. Esimerkkeinä mainittakoon Amsterdamin kuninkaallinen Concertgebouw, kuninkaallinen Concertgebouw-orkesteri sekä useat Alankomaiden johtavat museot ja teatterit. KLM päättää kehittää pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka varmistavat selkeän painopisteen ja optimoivat käytettävissä olevan rahoituksen tehokkaan käytön.

KLM ei osallistu aloitteisiin, joilla on poliittisia tai uskonnollisia yhteyksiä, eikä aloitteisiin, jotka liittyvät loukkaaviin aiheisiin tai vaarallisiin urheilulajeihin. KLM tukee kuitenkin golfia urheilulajina sekä erilaisia pitkän matkan juoksutapahtumia.

Yksittäiset sponsorointipyynnöt

KLM:n sponsorointiin myöntämä budjetti käytetään kokonaisuudessaan edellä mainittuihin aloitteisiin. Emme siksi valitettavasti pysty vastaamaan yksittäisiin sponsorointipyyntöihin. Jos meillä on rahoitusta saatavilla yksittäisiin pyyntöihin, ilmoitamme siitä tällä sivulla.