Verkkosivuston käyttöehdot

Kun vierailet verkkosivustollamme, suostut näihin käyttöehtoihin. Ole hyvä ja lue ne huolellisesti.

Johdanto

Tämän verkkosivuston ja/tai puhelinsovelluksen (jäljempänä ”verkkosivusto”) omistaa Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (tunnetaan myös nimellä KLM Royal Dutch Airlines), jolla on virallinen toimisto Alankomaissa osoitteessa Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen. Näissä KLM:n verkkosivuston käyttöehdoissa (jäljempänä ”ehdot”) ”KLM” viittaa nimeen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. ja ”käyttäjä” tämän verkkosivuston käyttäjään. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin käytät verkkosivustoa. Käyttämällä verkkosivustoa ilmoitat suostuvasi noudattamaan näitä ehtoja.

Rekisterinumero 33014286 ALV-numero NL004983269B01

Varausten käyttö

Käyttäjä vakuuttaa ja takaa olevansa vähintään 18 vuotta vanha ja omaavansa laillisen oikeustoimikelpoisuuden ja kyvyn solmia KLM:n kanssa sopimus, joihin sovelletaan näitä ehtoja (”tämä sopimus”) ja käyttävänsä tätä verkkosivustoa näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että hän on taloudellisesti vastuussa tämän verkkosivuston käytöstä (ja käyttäjän tilin käyttämisestä ulkopuolisten henkilöiden toimesta, mukaan lukien rajoituksetta käyttäjän kotitaloudessa asuvat alaikäiset lapset). Käyttäjä suostuu siihen, että hän ei luovuta, siirrä tai anna tähän sopimukseen liittyviä käyttöoikeuksia muiden käyttöön. Käyttäjä voi antaa muiden kotitaloudessaan asuvien henkilöiden käyttää tätä verkkosivustoa käyttäjän nimellä tai hänen tilinsä kautta, mikäli käyttäjä suostuu maksamaan kaikki siitä aiheutuvat kulut ja vastaamaan kaikista muista em. henkilöiden toimista verkkosivustolla. Käyttäjä suostuu valvomaan alaikäisten toimintaa tällä verkkosivustolla joko käyttäjän nimellä tai hänen tilinsä kautta.

Tämän verkkosivuston varaustoimintoja tarjotaan yksinomaan siihen tarkoitukseen, että käyttäjä voi ottaa selvää matkustamiseen liittyvien hyödykkeiden ja palvelujen saatavuudesta ja tehdä lainvoimaisia varauksia tai hoitaa muita liiketoimia, mutta ei mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa rajoituksetta tehdä spekulatiivisia, vääriä tai väärennettyjä varauksia tai minkäänlaisia varauksia, jotka perustuvat odotettuun kysyntään. Käyttäjä vakuuttaa, että hän ei jäljennä, käytä, estä, korvaa, kopioi, jakele, nouda tai seuraa mitään verkkosivuston sisältöä käyttäen mitään prosessia, järjestelmää, laitetta (verkkosivujen haravointi), robottia, ohjelmistoa, verkkohakuria, hakukonetta tai muuta automaattista mekanismia ilman KLM:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Käyttäjä vakuuttaa, että hän ei puutu millään tavoin (sisältäen, mutta ei rajoittuen korruptoitunutta tietoa tai viruksia sisältävien tiedostojen tarjoamiseen) verkkosivuston toimintaan tai toimivuuteen eikä toimi tavalla, joka rasittaa, tai saattaa rasittaa verkkosivuston infrastruktuuria ylenpalttisesti tai suhteettomasti. Käyttäjä suostuu käyttämään verkkosivuston varauspalveluja vain lainmukaisten varausten tai hankintojen tekemiseen käyttäjän tai hänen laillisesti valtuuttamansa henkilön toimesta. Käyttäjä suostuu noudattamaan soveltuvia ehtoja tai edellytyksiä. Käyttäjä on täysin vastuussa kaikista maksuista, palvelumaksuista, veroista, lisämaksuista ja veloituksista verkkosivuston käytöstä, KLM:lle syntyvistä voitoista kertyviä veroja lukuun ottamatta.

Henkistä omaisuutta koskevat oikeudet

Tämän verkkosivuston omistaa KLM ja sitä ylläpitää KLM ja/tai sen toimittajat. Henkistä omaisuutta koskevat oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, tämän verkkosivuston sisältämä materiaali ja kaikki materiaalin sisältämät KLM:n tuote- ja tavaramerkit, ovat KLM:n ja sen käyttöoikeuden haltijoiden ja/tai sen toimittajien omaisuutta.

Mitään tämän verkkosivuston tarjoamaa materiaalia, tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluja ei saa muokata, kopioida, esittää, suorittaa, lisensoida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, lähettää, välittää, myydä, jaella, tutkia, palauttaa, seurata tai noutaa millään tavalla ilman KLM:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjä voi ladata yhden kopion materiaalista yhteen tietokoneeseen käyttäjän henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin, mikäli käyttäjä sisällyttää kopioon kaikki tekijänoikeudet ja muut omistusoikeuteen liittyvät tiedot.

Vastuun vapautus

Tämän verkkosivuston tietoihin, ohjelmistoihin, tuotteisiin ja palveluihin voi sisältyä teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. KLM ja/tai sen toimittajat eivät anna lausuntoja tämän verkkosivuston tietojen, ohjelmistojen, tuotteiden tai palveluiden sopivuudesta mihinkään tarkoitukseen. Kaikki sellaiset tiedot, ohjelmistot, tuotteet ja palvelut toimitetaan sellaisenaan, ilman minkäänlaisia takuita. KLM ja/tai sen toimittajat kieltäytyvät antamasta takuita tai ehtoja näille tiedoille, ohjelmistoille, tuotteille ja palveluille, mukaan lukien kaikki hiljaiset kaupallisuutta, kelpoisuutta tiettyyn tarkoitukseen, otsikkoa ja loukkaamattomuutta koskevat takuut tai ehdot. KLM ja/tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään suoraan, epäsuorasti, satunnaisesti, erityisesti tai välillisesti syntyneestä vahingosta, joka on syntynyt tämän verkkosivuston käytöstä tai seurauksena, että tätä verkkosivustoa ei voitu käyttää tai että sen käyttö viivästyi, tai mistään tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista ja palveluista, joita tämän verkkosivuston kautta on saatu, tai muista vahingoista, jotka ovat syntyneet tämän verkkosivuston käytöstä, riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, suoraan vastuuseen tai johonkin muuhun.

Edellä mainittua ei sovelleta, jos vahinko on seurausta KLM:n ja/tai sen kumppaneiden tahallisesta väärinkäytöstä tai törkeästä huolimattomuudesta ja/tai kuoleman tai loukkaantumisen aiheuttamasta vahingosta.

Vaihtokurssit

Hinnat näytetään KLM:n sivustolla kunkin maan kohdalla vain tietyssä valuutassa. Maksun voi kuitenkin suorittaa eri valuutassa. Tätä kutsutaan monivaluuttahinnoitteluksi (Multi Currency Pricing). Alkuperäinen valuutta muunnetaan haluttuun maksuvaluuttaan asianmukaisen keskikurssin mukaisesti, ja vaihdosta peritään kiinteä lisämaksu. Tämä lisämaksu perustuu markkinahintoihin mutta KLM pyrkii pitämään tämän maksun (sekä sovellettavan keskikurssin) aina luotto- ja pankkikortteja myöntäviä tahoja, kuten pankkeja, alhaisempana. KLM ei ole kuitenkaan vastuussa näiden kurssien mahdollisista eroista.

Jos maksun valuutta poikkeaa luotto- tai pankkikorttisi veloituksissa käytettävästä valuutasta, kortin myöntänyt pankki suorittaa valuuttamuunnoksen. KLM ei ole vastuussa tästä muunnoksesta.

Jos päätät maksaa maksun muussa kuin KLM:n sivustolla ilmoitetussa alkuperäisessä valuutassa, korttisi myöntänyt taho saattaa silti veloittaa sinua siitä. Tämä riippuu sekä maasta että pankista. Näitä maksuja kutsutaan ulkomaanmaksujen tai kansainvälisten maksujen veloituksiksi, ja ne eivät liity vaihtokursseihin. Myös valuuttamuunnoksia suorittavat ja kortteja myöntävät tahot perivät näitä maksuja. Tämä liittyy kortinmyöntäjän ja kortinhaltijan väliseen sopimukseen. Näin ollen KLM ei ole vastuussa näistä veloituksista.

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä ja viittauksia muille kolmannen osapuolen ylläpitämille verkkosivustoille tai osia niistä. KLM ei ylläpidä tai kontrolloi näillä verkkosivustoilla olevia tietoja, tuotteita tai palveluita millään tavalla tai pääsyä niihin. Kolmannen osapuolen linkit ja viitteet annetaan yksinomaan käyttäjien sivuston käytön helpottamiseksi, eikä siksi, että KLM ja/tai sen toimittajat tukisivat niitä. Käyttäjä vastaa itse kolmannen osapuolen linkkien ja viitteiden käytöstä.

Kaikkien kolmansien osapuolten, jotka haluavat linkittyä tälle verkkosivustolle, on ilmoitettava KLM:lle aikomuksestaan etukäteen. KLM pidättää itsellään oikeuden kieltää kaikki tälle verkkosivustolle johtavat linkit. Jos KLM kuitenkin antaa luvan tällaisten linkkien julkaisemiseen, KLM ei ole velvollinen laittamaan vastavuoroisesti linkkejä kolmannen osapuolen sivustolle.

Vahingonkorvausvaatimukset

Tämän verkkosivuston käytön edellytyksenä on, että käyttäjä suostuu luopumaan kaikista vahingonkorvausvaatimuksista KLM:ää ja sen toimittajia vastaan, koskien kaikkea vastuuta, kustannuksia (mukaan lukien asianajajien palkkiot) ja vahinkoja, jotka syntyvät tämän verkkosivuston käytöstä.

Näiden ehtojen muutokset

KLM pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja koska tahansa. Käyttäjän vastuulla on säännöllisesti tarkistaa nämä ehdot, jotka on annettu käyttäjän käyttöön sisällyttämällä ne tähän verkkosivustoon. Jos käyttäjä jatkaa verkkosivuston käyttöä sen jälkeen, kun ehtoja on muutettu, se merkitsee, että käyttäjä hyväksyy nämä muutokset.

Sekalaista

KLM pidättää itsellään oikeuden tehdä mitä tahansa muutoksia tähän verkkosivustoon oman harkintansa mukaan käyttäjälle siitä ilmoittamatta. Jos kyseessä on näiden ehtojen rikkomus, KLM pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjän pääsy tähän verkkosivustoon ja/tai toimia tai esittää vaatimuksia, jotka katsotaan tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi saadakseen korvauksen.

Nämä ehdot koskevat yksinomaan tämän verkkosivuston käyttöä. Erillisiä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan lentoyhtiön kuljetuksiin, palkintojen jakoon, kampanjoihin ja muihin palveluihin.

Tämä sopimus on tehty Amstelveenissä, Alankomaissa, ja sitä ja mainittujen osapuolien oikeuksia ja velvollisuuksia tulkitaan Alankomaiden lakien mukaan lakien välisistä ristiriidoista huolimatta. Osapuolet hyväksyvät peruuttamattomasti Alankomaiden Amsterdamissa sijaitsevien tuomioistuimien poissulkevan toimivallan kaikissa osapuolten välisissä vahingonkorvauskysymyksissä ja kiistoissa, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että tästä sopimuksesta tai tämän verkkosivuston käytöstä ei synny käyttäjän ja KLM:n välille minkäänlaista yhteisyritystä, kumppanuutta, työ- tai edustussuhdetta. Käyttäjä suostuu siihen, että hän ei pidä itseään KLM:n edustajana tai työntekijänä ja että KLM ei vastaa mistään käyttäjän esityksestä, teosta tai laiminlyönnistä. Tällä sivustolla käytetään termejä ”kumppani(t)” ja ”kumppanuus/kumppanuudet” viittaamaan yksittäisiin markkinointi- tai yhteistyösopimuksiin eikä sellaiseen suhteeseen, josta on tiettyjä laki- tai veroseuraamuksia. KLM ei siksi voi hyväksyä minkäänlaista vastuuta sen yhteistyökumppaneitten menettelyistä.

Voimassa olevat lait ja lainkäyttö säätelevät KLM:n tämän sopimuksen noudattamista, eikä mikään lausunto tässä sopimuksessa rajoita KLM:n oikeutta noudattaa lainsäädännön pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka liittyvät verkkosivuston käyttämiseen tai KLM:n antamiin tai keräämiin tietoihin tällaista käyttöä varten.

Jos tämän sopimuksen minkä tahansa osan katsotaan olevan pätemätön tai jos sitä ei voida panna täytäntöön sovellettavan lain puitteissa, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) yllä mainitut takuut ja vastuun rajoitukset, kannekelvottoman tai pätemättömän kohdan sijasta sovelletaan voimassa olevaa, täytäntöönpanokelpoista sääntöä, joka on lähinnä alkuperäisen säännön sisältöä, ja sopimuksen muut osat pysyvät voimassa.

Tämä sopimus muodostaa koko käyttäjän ja KLM:n välisen sopimuksen koskien tämän verkkosivuston käyttöä. Tämän sopimuksen tulostettua versiota ja mitä tahansa elektronisessa muodossa annettua ilmoitusta voidaan käyttää tähän sopimukseen liittyvissä laillisissa tai hallinnollisissa oikeudenkäyntimenettelyissä samoin ehdoin kuin muita liiketoiminnassa alun perin tulostetussa muodossa laadittuja ja ylläpidettyjä asiakirjoja ja merkintöjä.

Versio: maaliskuu 2024