Matkakupongin ehdot

Mikäli matkasi ei sujunut suunnitellun mukaisesti, saatat olla oikeutettu palautukseen matkakupongin muodossa. Nämä ovat kuponkisi ehdot.

Yleiset kupongin ehdot

1. Seuraavilla termeillä on alla määritelty merkitys, ellei asiayhteys edellytä muuta:

 • EMD-kuponki tarkoittaa elektronista asiakirjaa (Electronic Miscellaneous Document). Tästä käytetään myös nimitystä Matkakuponki.
 • KLM tarkoittaa KLM Royal Dutch Airlinesia, jonka päätoimisto sijaitsee Amstelveenissa Alankomaissa.
 • Delta tarkoittaa Delta Air Linesia, jonka päätoimisto sijaitsee Atlantan kaupungissa, Georgian osavaltiossa, USA:ssa.
 • Air France tarkoittaa Air Francea, jonka päätoimisto sijaitsee Pariisissa, Ranskassa.
 • KLM:n lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on KL-etuliite.
 • Deltan lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on DL-etuliite.
 • Air Francen lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on AF-etuliite.
 • Virgin Atlanticin lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on VS-etuliite.

2. Yhdelläkään KLM:n asiakaspalvelijalla, työntekijällä tai edustajalla ei ole oikeuksia muuttaa, muokata tai jättää huomiotta jotakin näiden ehtojen ja edellytysten kohtaa.

3. Ei-hyvitettävä kuponki tulee käyttää maksuna KLM:n, Delta Air Linesin, Air Francen tai Virgin Atlanticin tariffeista, kun myönnetty lippu on KLM:n tai Air Francen. Käytettävissä oleva summa mainitaan kupongissa.

Kupongin voi käyttää:

 • kupongin omistaja,
 • matkustajat, joilla on sama sukunimi,
 • matkustajat, jotka matkaavat yhdessä alkuperäisen kupongin omistajan kanssa, kun kuponki lunastetaan.

Jos kupongin valuutta poikkeaa lipun julkaistun hinnan valuutasta, vaihtokurssina käytetään KLM:n paikallisen pankin myyntikurssia. Jos lipun maksamisen jälkeen kupongille jää arvoa, kyseiselle jäännösarvolle myönnetään toinen kuponki, mutta aikaisemmat alkuperäiset kuponkia koskeneet ehdot ja edellytykset pätevät edelleen.

4. Hyvitettävissä olevasta kupongista maksetaan siinä mainittu hyvitettävä summa suoraan pankkitilille.

5. Kaikkiin KLM:n, Deltan ja Air Francen kuljetuksiin pätevät KLM:n, Deltan ja Air Francen tilanteeseen soveltuvat yleiset kuljetusehdot, tariffit ja niihin liittyvät asetukset ja erityiset kuljetusehdot. Kun kuljetuksen järjestää jokin muu lentoyhtiö, tilanteeseen voivat päteä kyseessä olevan lentoyhtiön yleiset kuljetusehdot.

6. Jos tätä kuponkia käytetään maksettaessa kuljetusta Deltalla, Air Francella tai muulla lentoyhtiöllä, KLM:ää pidetään ainoastaan kyseisen lentoyhtiön asiakaspalvelijana kupongin myöntämistä koskien.

7. Kuponki ei ole siirrettävissä. Etukuponkia ei voi vaihtaa tai myydä, ja näin toimiminen johtaa sen mitätöintiin.

8. Vain ja ainoastaan matkustaja on itse vastuussa kupongistaan eikä KLM ole korvausvastuussa, jos kupongin käyttää joku muu kuin kyseinen matkustaja. KLM:llä eikä KLM:n asiakaspalvelijalla ole velvollisuutta pyytää tätä kuponkia esittävältä henkilöltä todistusta henkilöllisyydestä.

9. Asiakas, jolle tarjotaan kuponkia, voi aina hyväksyä tai hylätä kupongin. Kun matkustaja hyväksyy kupongin, hänen katsotaan hyväksyneen nämä ehdot ja edellytykset.

10. Ei-hyvitettävä kuponki on voimassa 12 kuukautta myöntämispäivästä, ja sitä voi käyttää maksuna ostettaessa KLM:n tai Air Francen lippua, jolla matkustetaan KLM:n, Air Francen tai Delta Air Linesin tariffilla.

11. Ei-hyvitettävät kupongit voi käyttää maksuna ennakkoon ostettavista muista vaihtoehtoisista tuotteista ja palveluista (jos niitä on tarjolla) KLM:n tai Air Francen operoimilla ja markkinoimilla lennoilla.

12. Kupongilla ei voi maksaa lennonaikaisia ostoksia (koskee sekä hyvitettäviä että ei-hyvitettäviä kuponkeja).

13. Ehdot ja edellytykset voivat muuttua.

Ei-palautettavan kupongin ehdot

Pyytäessään ei-palautettavaa kuponkia Air Francelta tai KLM:ltä matkustaja sitoutuu ehtoihimme ja edellytyksiimme. Lue nämä ehdot huolellisesti, äläkä epäröi kysyä lisätietoja asiakaspalvelustamme tarvittaessa ennen ei-palautettavan kupongin valitsemista.

1. Vapaaehtoinen ei-palautettavan kupongin pyytäminen

1.1 Ei-palautettavan kupongin pyyntö voi perustua ainoastaan vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että matkustaja on päättänyt olla lentämättä.

1.2 Ei-palautettava kuponki voidaan myöntää täysin avoimiin lippuihin (käyttämättömät liput) tai osittain käytettyihin lippuihin niiden kuponkien osalta, joita ei ole käytetty. Mikäli matkustajalla on täysin palautettava lippu, ei-palautettavan kupongin pyytäminen ei ole matkustajan etujen mukaista.

1.3 Kun matkustaja hyväksyy ei-palautettavan kupongin, matkustajan katsotaan antaneen täyden suostumuksensa ja hyväksyneen nämä ehdot ja edellytykset.

2. Ei-palautettavan kupongin myöntäminen

2.1 Käyttämättömän lipun kokonaisarvolle (sisältäen verot) myönnetään ei-palautettava kuponki.

2.2 Käyttämättömiin lippukuponkeihin liittyvistä Air Francen tai KLM:n tarjoamista maksullisista vaihtoehdoista voidaan myöntää ylimääräinen, ei-palautettava käyttämättömien maksullisten optioiden kokonaisarvon kuponki. Air Francen "Menu à la Carte" -vaihtoehdon osalta todetaan nimenomaisesti, että ei-palautettava kuponki voidaan myöntää vain, jos peruutuspyyntö tehdään 48 tuntia ennen kyseisen lennon lähtöä, kuten tämän option yleisissä myyntiehdoissa mainitaan (artikla 1.3). KLM:n à la carte -aterialle ei voi pyytää kuponkia, koska tilausta ei ole mahdollista vaihtaa tai peruuttaa, kuten tämän vaihtoehdon ehdoissa ja edellytyksissä mainitaan (artikla 1.3).

2.3 Käytettävissä oleva summa mainitaan ei-palautettavassa kupongissa.

2.4 Jos ei-palautettavan kupongin valuutta on muu kuin valuutta, jolla lipun hinta on julkaistu, valuuttakurssina käytetään Air Francen tai KLM:n paikallisen pankin myyntikurssia.

2.5 Jos matkustajalla on lippu, joka on vaihdettavissa maksua vastaan, maksu vähennetään kokonaisarvosta ja uusi arvo merkitään ei-palautettavaan kuponkiin. Esimerkki: Olet ostanut 200 euron arvoisen lipun, jonka tariffiehdoissa mainitaan, että muutokset ovat sallittuja esimerkiksi 50 euron maksua vastaan. Kuponkia pyytäessäsi maksu vähennetään ja 150 euron suuruinen summa merkitään kuponkiin.

2.6 Ei-palautettava kuponki myönnetään matkustajaa kohden, ja se vastaa alkuperäisen lipun matkustajan nimeä. Vaikka matkustajat olisi varattu samoihin varauksiin muiden kanssa, jokainen yksittäinen matkustaja saa matkustajan nimellä merkityn kupongin.

2.7 Sekatariffityyppisten lippujen osalta (ei-palautettavat menomatkat ja palautettavat tulomatkat) ei-palautettava kuponki vastaa käyttämättömän lipun täysimääräistä arvoa, mutta on täysin ei-palautettava.

3. EMD-kupongin vaihtaminen uuteen lippuun

3.1 Ei-palautettava kuponki on käytettävä Air Francen, KLM:n, Delta Air Linesin tai Virgin Atlanticin tariffin maksamiseen Air Francen tai KLM:n lipun myöntämisen yhteydessä.

3.2 Ei-palautettavia kuponkeja voidaan käyttää muiden valinnaisten tuotteiden ja palvelujen ennakko-ostamiseen (jos niitä tarjotaan) Air Francen tai KLM:n operoimilla ja markkinoimilla lennoilla.

3.3 Kupongilla tehtävät ostokset lennon aikana eivät ole mahdollisia.

3.4 Jos lippua maksettaessa kuponkiin jää arvoa jäljelle, myönnetään kyseisestä summasta jäljelle jäävä, ei-palautettava kuponki, mutta alkuperäiseen kuponkiin liittyviä ehtoja ja määräyksiä sovelletaan edelleen.

3.5 Jos matkustaja varaa uuden lennon ja uusi varaus on korkeampi kuin ei-palautettavan kupongin summa, matkustajan tulee maksaa tariffien erotus.

3.6 Jos matkustaja ostaa ei-palautettavalla kupongilla uuden lipun, joka on kokonaan tai osittain palautettavissa ja pyytää myöhemmin lipun palautusta, matkustaja saa maksetun erotuksen määrän, mutta ei-palautettavalla kupongilla maksettu osa säilyy jatkossakin ei-palautettavana.

4. Ei-palautettava kuponki

4.1. Kupongin arvo on kokonaisuudessaan ei-palautettava.

4.2 Jos olet maksanut lippusi rahan ja mailien yhdistelmällä, ei-palautettavan kuponkisi arvo on lipusta maksamasi rahasumma. Käytettyjä maileja ei palauteta, ellei lentoyhtiö ole perunut lentoasi.

4.3 Näihin ehtoihin suostuessaan matkustaja luopuu oikeudestaan vaatia alkuperäisen lipun palautusta hyväksyessään ei-palautettavan kupongin.

5. Ei-palautettavan kupongin siirtokelvottomuus

5.1 Nämä kupongit eivät ole siirrettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäiseen lippuun merkitty matkustajan nimi säilyy myös ei-palautettavassa kupongissa. Tätä kuponkia voidaan käyttää vain uuteen lippuun tai lisäpalveluihin samalla matkustajan nimellä kuin kupongissa.

5.2 Kuponki ei ole siirrettävissä. Etukuponkia ei voi vaihtaa tai myydä, ja näin toimiminen johtaa sen mitätöintiin.

5.3 Matkustaja on yksin vastuussa kupongistaan eivätkä Air France ja KLM ole vastuussa matkustajalle, jos kupongin on käyttänyt joku muu henkilö kuin matkustaja.

6. Ei-palautettavan kupongin voimassaolo

6.1 Ei-palautettava kuponki on voimassa yhden vuoden kupongin myöntämispäivästä. Tämä tarkoittaa, että matkustajalla on yksi vuosi aikaa käyttää kuponki uuteen lentoon tulevaisuudessa. Jos matkustaja ylittää kupongin voimassaoloajan, kuponki menetetään eikä sitä voi enää käyttää.