Matkakupongin ehdot

Mikäli matkasi ei sujunut suunnitellun mukaisesti, saatat olla oikeutettu palautukseen matkakupongin muodossa. Nämä ovat kuponkisi ehdot.

Yleiset kupongin ehdot

1. Seuraavilla termeillä on alla määritelty merkitys, ellei asiayhteys edellytä muuta:

  • EMD-kuponki tarkoittaa elektronista asiakirjaa (Electronic Miscellaneous Document). Tästä käytetään myös nimitystä Matkakuponki.
  • KLM tarkoittaa KLM Royal Dutch Airlinesia, jonka päätoimisto sijaitsee Amstelveenissa Alankomaissa.
  • Delta tarkoittaa Delta Air Linesia, jonka päätoimisto sijaitsee Atlantan kaupungissa, Georgian osavaltiossa, USA:ssa.
  • Air France tarkoittaa Air Francea, jonka päätoimisto sijaitsee Pariisissa, Ranskassa.
  • KLM:n lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on KL-etuliite.
  • Deltan lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on DL-etuliite.
  • Air Francen lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on AF-etuliite.
  • Virgin Atlanticin lento tarkoittaa lentoa, jonka lennon numerossa on VS-etuliite.

2. Yhdelläkään KLM:n asiakaspalvelijalla, työntekijällä tai edustajalla ei ole oikeuksia muuttaa, muokata tai jättää huomiotta jotakin näiden ehtojen ja edellytysten kohtaa.

3. Ei-hyvitettävä kuponki tulee käyttää maksuna KLM:n, Delta Air Linesin, Air Francen tai Virgin Atlanticin tariffeista, kun myönnetty lippu on KLM:n tai Air Francen. Käytettävissä oleva summa mainitaan kupongissa.

Kupongin voi käyttää:

  • kupongin omistaja,
  • matkustajat, jotka matkaavat yhdessä alkuperäisen kupongin omistajan kanssa, kun kuponki lunastetaan.

Jos kupongin valuutta poikkeaa lipun julkaistun hinnan valuutasta, vaihtokurssina käytetään KLM:n paikallisen pankin myyntikurssia. Jos lipun maksamisen jälkeen kupongille jää arvoa, kyseiselle jäännösarvolle myönnetään toinen kuponki, mutta aikaisemmat alkuperäiset kuponkia koskeneet ehdot ja edellytykset pätevät edelleen.

4. Hyvitettävissä olevasta kupongista maksetaan siinä mainittu hyvitettävä summa suoraan pankkitilille.

5. Kaikkiin KLM:n, Deltan ja Air Francen kuljetuksiin pätevät KLM:n, Deltan ja Air Francen tilanteeseen soveltuvat yleiset kuljetusehdot, tariffit ja niihin liittyvät asetukset ja erityiset kuljetusehdot. Kun kuljetuksen järjestää jokin muu lentoyhtiö, tilanteeseen voivat päteä kyseessä olevan lentoyhtiön yleiset kuljetusehdot.

6. Jos tätä kuponkia käytetään maksettaessa kuljetusta Deltalla, Air Francella tai muulla lentoyhtiöllä, KLM:ää pidetään ainoastaan kyseisen lentoyhtiön asiakaspalvelijana kupongin myöntämistä koskien.

7. Kuponki ei ole siirrettävissä. Etukuponkia ei voi vaihtaa tai myydä, ja näin toimiminen johtaa sen mitätöintiin.

8. Vain ja ainoastaan matkustaja on itse vastuussa kupongistaan eikä KLM ole korvausvastuussa, jos kupongin käyttää joku muu kuin kyseinen matkustaja. KLM:llä eikä KLM:n asiakaspalvelijalla ole velvollisuutta pyytää tätä kuponkia esittävältä henkilöltä todistusta henkilöllisyydestä.

9. Asiakas, jolle tarjotaan kuponkia, voi aina hyväksyä tai hylätä kupongin. Kun matkustaja hyväksyy kupongin, hänen katsotaan hyväksyneen nämä ehdot ja edellytykset.

10. Ei-hyvitettävä kuponki on voimassa 12 kuukautta myöntämispäivästä, ja sitä voi käyttää maksuna ostettaessa KLM:n tai Air Francen lippua, jolla matkustetaan KLM:n, Air Francen tai Delta Air Linesin tariffilla.

11. Ei-hyvitettävät kupongit voi käyttää maksuna ennakkoon ostettavista muista vaihtoehtoisista tuotteista ja palveluista (jos niitä on tarjolla) KLM:n tai Air Francen operoimilla ja markkinoimilla lennoilla.

12. Kupongilla ei voi maksaa lennonaikaisia ostoksia (koskee sekä hyvitettäviä että ei-hyvitettäviä kuponkeja).

13. Ehdot ja edellytykset voivat muuttua.

Ei-palautettavan kupongin ehdot ja edellytykset

Suostuessasi vastaanottamaan ei-palautettavan kupongin KLM:ltä tai Air Francelta hyväksyt ehdot ja edellytykset. Lue nämä ehdot huolellisesti ja ota yhteyttä KLM:n yhteydenottokeskukseen, jos sinulla on kysyttävää ennen ei-palautettavan kupongin valitsemista.

1. Ei-palautettavan kupongin myöntäminen

1.1 Ei-palautettava kuponki voidaan myöntää täysin avoimiin lippuihin (käyttämättömät liput) tai osittain käytettyihin lippuihin niiden kuponkien osalta, joita ei ole käytetty. Jos matkustajalla on täysin palautettavissa oleva lippu, ei ole matkustajan edun mukaista hakea palautuseteliä, jota ei palauteta.

1.2 Kun matkustaja hyväksyy ei-palautettavan kupongin, matkustajan katsotaan antaneen täyden suostumuksensa ja hyväksyneen nämä ehdot ja edellytykset.

1.3 Käyttämättömän lipun kokonaisarvolle (sisältäen verot) myönnetään ei-palautettava kuponki.

1.4 Jos olet ostanut ylimääräisiä optioita osana KLM:n tai Air Francen operoimien lentojen käyttämättömiä lippuja, voidaan myöntää ylimääräinen ei-palautettava kuponki käyttämättömien ostettujen optioiden kokonaisarvon kuponki.

1.5 Käytettävissä oleva summa mainitaan ei-palautettavassa kupongissa.

1.6 Jos ei-palautettavan kupongin valuutta on muu kuin valuutta, jolla lipun hinta on myönnetty, valuuttakurssina käytetään KLM:n tai Air Francen pankin myyntikurssia.

1.7 Jos matkustajalla on lippu, joka on vaihdettavissa maksua vastaan, maksu vähennetään kupongin kokonaisarvosta. Uusi arvo merkitään sitten ei-palautettavaan kuponkiin. Esimerkki: Olet ostanut 200 euron arvoisen lipun, jonka tariffiehdoissa mainitaan, että muutokset ovat sallittuja 50 euron maksua vastaan. Kuponkia pyytäessäsi tämä maksu vähennetään ja 150 euron suuruinen summa myönnetään lopulliseen kuponkiin.

1.8 Ei-palautettava kuponki myönnetään matkustajaa kohden ja vastaa alkuperäiseen lippuun merkittyä matkustajan nimeä. Vaikka matkustajat olisi varattu samoihin varauksiin muiden kanssa, jokainen yksittäinen matkustaja saa heidän nimellään merkityn kupongin.

1.9 Sekatariffityyppisten lippujen osalta (esim. ei-palautettavat menomatkat ja palautettavat tulomatkat) ei-palautettava kuponki vastaa käyttämättömän lipun täysimääräistä arvoa, mutta on täysin ei-palautettava.

2. EMD-kupongin vaihtaminen uuteen lippuun

2.1. Ei-palautettava kuponki tulee käyttää maksuna KLM:n, Air Francen, Delta Air Linesin tai Virgin Atlanticin tariffeista, kun myönnetty lippu on KLM:n tai Air Francen.

2.2. Ei-palautettavat kupongit voi käyttää maksuna ennakkoon ostettavista muista vaihtoehtoisista tuotteista ja palveluista (jos niitä on tarjolla) KLM:n tai Air Francen operoimilla ja markkinoimilla lennoilla.

2.3 Kupongilla tehtävät ostokset lennon aikana eivät ole mahdollisia.

2.4 Jos lippua maksettaessa kuponkiin jää arvoa jäljelle, myönnetään kyseisestä summasta jäljelle jäävä, ei-palautettava kuponki, mutta alkuperäiseen kuponkiin liittyviä ehtoja ja määräyksiä sovelletaan edelleen.

2.5 Jos matkustaja varaa uuden lennon ja uuden varauksen hinta on korkeampi kuin ei-palautettavan kupongin summa, matkustajan tulee maksaa tariffien erotus.

2.6 Jos matkustaja käyttää ei-palautettavaa kuponkia varaamaan uuden lipun, joka on kokonaan tai osittain palautettavissa ja pyytää myöhemmin lipun palautusta, matkustaja saa maksetun erotuksen määrän. Ei-palautettavalla kupongilla maksettu osa säilyy kuitenkin ei-palautettavana.

3. Ei-palautettava kuponki

3.1. Kupongin arvo on kokonaisuudessaan ei-palautettava.

3.2 Jos olet maksanut lippusi rahan ja mailien yhdistelmällä, ei-palautettavan kuponkisi arvo on lipusta maksamasi rahasumma. Käytettyjä maileja ei palauteta, ellei lentoyhtiö ole perunut lentoasi.

3.3 Näihin ehtoihin suostuessaan matkustaja luopuu oikeudestaan vaatia alkuperäisen lipun palautusta hyväksyessään ei-palautettavan kupongin.

4. Ei-palautettavan kupongin siirtokelvottomuus

4.1 Nämä kupongit eivät ole siirrettävissä. Kuponkeja voidaan käyttää vain uuteen lippuun tai muihin palveluihin, jotka on myönnetty alkuperäisessä kupongissa mainitulle matkustajalle, lukuun ottamatta matkustajia, jotka matkustavat yhdessä samalla varauksella kuin alkuperäinen kupongin omistaja hänen lunastaessa kuponkinsa.

4.2. Kuponki ei ole siirrettävissä. Etukuponkia ei voi vaihtaa tai myydä, ja näin toimiminen johtaa sen mitätöintiin.

4.3 Matkustaja on yksin vastuussa kupongistaan eivätkä KLM ja Air France ole vastuussa matkustajalle, jos kupongin on käyttänyt joku muu henkilö kuin matkustaja.

5. Ei-palautettavan kupongin voimassaolo

5.1 Ei-palautettava kuponki on voimassa yhden vuoden kupongin myöntämispäivästä. Tämä tarkoittaa, että matkustajalla on yksi vuosi aikaa käyttää kuponki uuteen lentoon tulevaisuudessa. Jos matkustaja ylittää kupongin voimassaoloajan, kuponki menetetään eikä sitä voi enää käyttää.