Lennonaikaisen WiFin ehdot

Kun ostat WiFi-kupongin käytettäväksi lennollasi, hyväksyt nämä ehdot.

Yleistä

Näitä WiFi-palveluiden yleisiä ehtoja ja edellytyksiä (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan WiFi-palveluiden ostamiseen ja tarjoamiseen näiden ehtojen (jäljempänä ”WiFi-palvelut”) lausekkeessa 1.1 kuvatulla tavalla siltä osin kuin niiden tarjoamisesta lennolla vastaa Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Alankomaat, ja jonka kaupparekisterinumero on 33014286 ja ALV-numero NL004983269B01 (jäljempänä ”KLM”) lentokoneen matkustajille (jäljempänä ” Käyttäjät”).

Nämä ehdot hyväksymällä käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että (i) hän on vähintään 18-vuotias ja hänellä on lailliset oikeudet ja kyky solmia KLM:n kanssa sopimus, johon näitä ehtoja sovelletaan (jäljempänä ”Sopimus”,) ja että (ii) hän käyttää WiFi-palveluita näiden ehtojen mukaisesti.

Ennen kuin käytät ja/tai ostat WiFi-kupongin WiFi-palveluihin, ole hyvä ja lue nämä ehdot huolellisesti ennen hyväksymistä ja WiFi-palveluiden käyttöä. Siltä osin kuin sovellettavat lait sallivat, KLM pidättää oikeuden muuttaa tai muokata milloin tahansa näitä ehtoja, joiden lopullinen versio on saatavilla KLM:n verkkosivustolta.

1. WiFi-palvelut

1.1. KLM:n WiFi-palvelut koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista KLM-portaalissa ja näissä ehdoissa kuvatuista palveluista: connect.klm.com/#/wifi (saatavilla ainoastaan koneessa)

1.2. Hyväksyt ja tiedostat, että WiFi-palvelut ovat vakiopalveluita ja että tarjotaan sellaisenaan. Tämä tarkoittaa, että WiFi-palveluita tarjotaan kaikille käyttäjille samalla tavalla sekä samoilla toiminnoilla ja rajoituksilla kuin näissä ehdoissa on määritelty.

1.3. WiFi-palveluita käyttääkseen käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että hänellä tulee olla oma WiFi-yhteensopiva laite (esim. langattomalla verkkokortilla varustettu tietokone, WiFi-yhteensopiva älypuhelin tai tabletti), joka soveltuu WiFi-yhteyden muodostamiseen (jäljempänä ”Laite”).

2. WiFi-palveluiden ostaminen

2.1. Messaging-WiFi-palvelu on ilmainen, ja sen saa napsauttamalla palvelua KLM-portaalissa. Messaging-WiFi-palvelua käyttämällä hyväksyt nämä ehdot. Viestipalvelun tarjoamista koskeva sopimus astuu voimaan sillä hetkellä, kun KLM vahvistaa käyttäjän WiFi-palvelun tilauksen KLM-portaalissa.

2.2. Streaming- ja Surf-WiFi-palvelut ovat maksullisia WiFi-palveluita. Saadakseen yhden tai useamman näistä WiFi-palveluista käyttäjän on ostettava WiFi-kuponki (jäljempänä ”WiFi-kuponki”) noudattamalla erityisiä ohjeita osoitteessa connect.klm.com/#/wifi (saatavilla vain koneessa) tai verkkosivustolla, suoritettava maksutapahtuma loppuun ja hyväksyttävä nämä ehdot. Näiden WiFi-palveluiden tarjoamista koskeva sopimus astuu voimaan sillä hetkellä, kun KLM vahvistaa käyttäjän tilauksen WiFi-palvelusta sähköpostitse. WiFi-palveluiden hankkimiseen tarkoitettu WiFi-kuponki on ostettavissa ainoastaan määrätylle WiFi-palveluita tarjoavalle lennolle.

2.3. Niin kauan kuin KLM ei ole vahvistanut käyttäjän tilausta, sopimusta ei ole tehty, ja siihen asti KLM pidättää oikeuden kieltää WiFi-palvelun keneltä tahansa, mistä tahansa syystä ja milloin tahansa.

2.4. WiFi-kuponki WiFi-palveluihin löytyy tililtäsi My WiFi -kohdasta, johon pääsee KLM-portaalin kautta. WiFi-kuponki aktivoituu automaattisesti käyttäjän laitteella, jos käyttäjä ostaa WiFi-kupongin lennon aikana. Jos käyttäjä ostaa WiFi-kupongin ennen koneen nousua, käyttäjä voi aktivoida WiFi-kupongin KLM-portaalin kautta joko kotisivulla tai My WiFi -osiossa WiFi-kupongeissa ilmoitettua aktivointipainiketta napsauttamalla.

2.5. Käyttäjä voi ostaa ja käyttää vain yhden WiFi-kupongin kerrallaan Streaming- ja Surf-WiFi-palveluiden saamiseksi yhdelle laitteelle. Jos käyttäjä haluaa jatkaa WiFi-palvelua toisella laitteella, voi käyttäjä pysäyttää internetin yhdellä laitteella ja aktivoida WiFi-palvelun toisella laitteella.

3. WiFi-palveluiden tarjoaminen

3.1. Heti sopimuksen tehtyään käyttäjä voi aktivoida WiFi-palvelut KLM:n määrittämien ohjeiden mukaisesti KLM-portaalissa: connect.klm.com/#/wifi (saatavilla vain koneessa)

3.2. KLM pyrkii tässä lausekkeessa 3 kuvatun mukaisesti kohtuullisiin toimin tarjoamaan WiFi-palveluita sen lennon ajaksi, jolle WiFi-kuponki on ostettu.

3.3. WiFi-palvelun tarjoaminen riippuu tarvittavien laitteiden ja niihin liittyvien laitteiden saatavuudesta ja käyttörajoituksista:

 • Koneen noustessa: paikallisista määräyksistä riippuen yhteys on käytettävissä, kun käyttäjä istuu lentokoneessa paikallaan. Tämä ei ole sallittua kaikissa maissa, ja näissä tapauksissa yhteys aktivoidaan, kun lentokone on vähintään 10 000 jalan korkeudessa.
 • Koneen laskeutuessa: kun yhteyden käyttö ei ole sallittua laskeutumisen aikana ja kun maayhteys kytketään pois päältä lentokoneen lentäessä alle 10 000 jalan korkeudessa.
 • Kaistanleveyttä ei voida taata lennon aikana. Internet-yhteys voi olla väliaikaisesti poissa käytöstä tai sitä ei ole ollenkaan saatavilla satelliittiyhteyden tilan vuoksi tai sellaisten alueiden tai maiden yllä olosta, joissa rajoituksia sovelletaan. Palvelun väliaikaisia keskeytyksiä voi myös esiintyä normaaleina tapahtumina palvelun tarjoamisen aikana. KLM voi väliaikaisesti rajoittaa WiFi-palveluiden käyttöä tai keskeyttää niiden käytön, jos KLM pitää sitä tarpeellisena seuraavilta osin:
  • WiFi-palvelun turvallisuus ja/tai eheys (ja niiden suojaus);
  • vian tai rikkomuksen korjaaminen;
  • häiriöstä palautuminen; ja/tai
  • KLM:n tai sen toimittajan tietokonejärjestelmien muuttaminen tai parantaminen.

Internetin nopeuden suhteen käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että palvelun luonteen vuoksi (lennonaikainen internet-yhteys) yhteyden muodostaminen viivästyy, minkä johdosta WiFi-palvelut toimivat hitaammin kuin mitä käyttäjä voi keskimäärin kohtuudella odottaa, jos vastaavia palveluja tarjottaisiin maan tasolla. WiFi-palveluiden tulisi kuitenkin sallia käyttäjälle internetin käyttö KLM:n KLM-portaalissa tarjoamien toimintojen mukaisesti: connect.klm.com/#/wifi (saatavilla vain lennolla)

3.4. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy myös sen, että KLM:llä ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten verkoissa, joihin käyttäjä voi päästä WiFi-palveluiden käytön aikana, ja siksi muiden verkkolähetysten viivästykset ja häiriöt ovat KLM:n hallinnan ulkopuolella.

3.5. Kolmansien osapuolten toimittamaa sisältöä (jäljempänä ”Kolmannen osapuolen sisältö”) ei ole itsenäisesti todennettu kokonaan tai osittain KLM:n toimesta, vaikka KLM tarjoaisikin linkin tällaiseen sisältöön. KLM tarjoaa linkkejä kolmannen osapuolen sisältöön vain mukavuussyistä. KLM ei tarjoa, myy, lisensoi tai vuokraa mitään muuta kolmannen osapuolen sisältöä kuin sellaista, joka tunnistetaan nimenomaisesti KLM:n tarjoamaksi sisällöksi.

4. WiFi-palveluiden käyttö

4.1. Käyttäjää edellytetään käyttämään WiFi-palveluita näiden ehtojen mukaisesti, eikä hän saa käyttää WiFi-palveluja mihinkään muuhun kuin näissä ehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin.

4.2. Käyttäjät tiedostavat ja ovat yhtä mieltä siitä, että he ovat vastuussa WiFi-kupongin ja tarvittaessa käyttäjätunnuksen ja salasanan asianmukaisesta suojaamisesta ja luottamuksellisuudesta ja että he käyttävät näitä tietoja vain omaan käyttöönsä.

4.3. Käyttäjä ei saa:

 • käyttää WiFi-palveluita soittamiseen, mukaan lukien VoIP-palveluiden käyttö;
 • tarjota pääsyä WiFi-palveluihin kenellekään muulle;
 • jaella, alilisensoida, vuokrata, myydä, kaupallistaa, lainata tai muutoin siirtää käyttöoikeuksiaan kolmansille osapuolille;
 • käyttää WiFi-palveluja millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai pilata WiFi-yhteyden tai estää muiden käyttäjien tavanomaisen käytön;
 • häiritä tai keskeyttää mitään WiFi-yhteyden, laitteiden tai yhteyksien käyttöä, joka mahdollistaa sen yhteyden tai joka ei täytä KLM:n vaatimuksia, menettelyjä ja määräyksiä;
 • käyttää tai yrittää käyttää WiFi-palveluita luvattomiin, laittomiin tai lainvastaisiin käyttötarkoituksiin ja/tai vastoin hyvää uskoa, tapoja, moraalia ja yleistä järjestystä, kuten esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
  • kaikenlainen herjaava, uhkaava, pelottava tai häirinnäksi luokiteltava käyttö;
  • minkä tahansa sellaisen sisällön julkaiseminen tai lähettäminen, joka: on säädytöntä tai rienaavaa tai sisältää loukkaavaa kielenkäyttöä tai materiaalia; sisältää pornografista materiaalia (eli seksuaalissävytteistä tekstiä, kuvia, elokuvia tai videoleikkeitä); sisältää loukkaavia tai halventavia kuvia sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, ihonväristä, alkuperästä, iästä, fyysisestä vammasta, mielenterveyshäiriöstä, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta; sisältää joko kokonaan tai osittain väärennettyjä tai väärin esitettyjä viestiotsikoita viestin lähettäjän piilottamiseksi; loukkaa toisen yksityisyyttä tai on muutoin laiton tai sopimaton;
  • viruksia, bugeja tai troijalaisia hevosia sisältävien ohjelmistojen tai muiden elementtien käyttäminen tai siirtäminen, joka saattaa kuormittaa KLM:n tai kolmansien osapuolten järjestelmiä, “postipommitukset”, palvelunestohyökkäykset, bottiverkkojen luominen tai hallinta tai mikä tahansa muu tartunta, myös rajoituksetta suoritettavat koodit tai tiedostot, joita voidaan käyttää hankkimaan pääsy, muuttamaan, poistamaan tai vahingoittamaan joko KLM:n tai kolmansien osapuolten ohjelmistoja tai laitteita, tai tällaiseen järjestelmään tallennettuja sähköisiä asiakirjoja ja tiedostoja sekä muita ohjelmia tai elementtejä sellaisiin tarkoituksiin tai seurauksiin, jotka ovat laittomia, kiellettyjä tai vahingollisia kolmansien osapuolten etujen ja oikeuksien kannalta;
  • pääsy KLM:lle tai kolmansille osapuolille kuuluviin järjestelmiin tai verkkoihin tai yritys ohittaa niiden turvatoimet laittomasti tai luvattomasti, ja mikä tahansa muu menettely, jota voidaan käyttää välineenä järjestelmään hyökkäämiseksi (porttiskanneri jne.);
  • WiFi-palveluihin pääsyä varten annetun IP-osoitteen väärinkäyttö;
  • siirtää tai käyttää ohjelmistoelementtejä, jotka voivat lähettää elementtejä tai yksityiskohtia, jotka loukkaavat immateriaalioikeuksia, tietosuojaa tai muita oikeuksia, mukaan lukien liikesalaisuudet tai luottamukselliset tiedot, riippumatta siitä, onko kyse KLM:n tai kolmansien osapuolten omaisuudesta;
  • minkäänlainen propaganda, mainonta, ketju- tai pyramidijärjestelmä, sijoitusmahdollisuudet tai mikä tahansa muu ei-toivottu kaupallinen viestintä (roskaposti), joka voi rikkoa tietoyhteiskunnan palveluita ja sähköistä kaupankäyntiä koskevia säännöksiä tai muita soveltuvia määräyksiä tarvittaessa.

4.4. Käyttäjät ymmärtävät ja ovat yhtä mieltä siitä, että:

 • KLM ja/tai KLM:n käyttämä kolmas osapuoli voivat käyttää ja tallentaa tarvittaessa suhteellisena toimenpiteenä tällaiseen käyttäjän laitteeseen tallennettuja tietoja (kuten ohjaimet, ohjelmistot jne.) WiFi-palvelun väärinkäytön välttämiseksi tai estämiseksi, laitteeseen tai verkkoon liittyvien ongelmien vianmäärittämiseen, WiFi-palvelun ja ohjelmiston käyttöönottamiseen, käyttämiseen ja päivittämiseen sekä sellaisten toimintojen tutkimiseen, jotka saattavat olla näiden ehtojen vastaisia;
 • KLM:ltä voidaan sovellettavan lain mukaan tai vastauksena tätä koskevaan pyyntöön edellyttää suoraa tai epäsuoraa yhteistyötä ja sen vuoksi kaikenlaisten tietojen toimittamista lainvalvontaviranomaisille, valtion virastoille ja muille viranomaisille tai yhteisöille, olivatpa ne kansallisia tai ulkomaisia.

5. Immateriaalioikeudet

5.1. WiFi-palveluiden, mukaan lukien KLM-portaalin, immateriaalioikeudet pysyvät jatkossakin KLM:n ja/tai sen toimittajien hallussa tapauksesta riippuen.

6. Henkilötiedot

6.1. KLM:n yksityisyydensuojaa ja evästekäytäntöä sovelletaan KLM:n ja/tai kolmansien osapuolten suorittamaan henkilötietojesi käsittelyyn WiFi-palveluiden tarjoamiseksi.

7. Vastuu

7.1. KLM ei ole vastuussa todellisten tai odotettujen voittojen menetyksistä, tulojen menetyksistä, odotettujen säästöjen menetyksistä, tietojen menetyksistä, vaihtoehtoisten palvelujen ostokustannuksista WiFi-palveluiden puutteiden vähentämiseksi ja/tai korjaamiseksi, tai minkäänlaisesta tappiosta.

7.2. Mikään näissä ehdoissa ja edellytyksissä ei sulje pois tai rajoita KLM:n vastuuta:

 • vahingoista, jotka ovat seurausta sen tai sen henkilöstön tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta; tai
 • siltä osin kuin sovellettava (kuluttaja)laki ei salli KLM:n rajoittavan vastuuta.

8. Irtisanominen

8.1. Osapuolet voivat halutessaan irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ennen WiFi-palveluiden aloittamista.

8.2. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen sovellettavan lain mukaisesta syystä. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, että KLM voi irtisanoa sopimuksen syystä, jos käyttäjä rikkoo ehtojen mukaisia velvoitteitaan.

8.3. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ottamalla yhteyttä KLM:ään. KLM palauttaa WiFi-kupongin ostohinnan automaattisesti, jos se poistetaan käytöstä tai jos WiFi-kuponkia ei aktivoida lennon aikana.

8.4. Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että hän ei voi käyttää peruuttamisoikeuttaan mistä tahansa syystä 14 päivän kuluessa sovellettavan kuluttajalainsäädännön (jäljempänä ”Peruuttamisaika”) nojalla sen lennon jälkeen, jolle WiFi-kuponki on ostettu. Jos lento ajoittuu peruuttamisajan sisälle, käyttäjä täten:

 • antaa etukäteen nimenomaisen suostumuksensa WiFi-palveluiden alkamiseen peruuttamisajan aikana; ja
 • luopuu peruuttamisoikeudestaan.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1. Kaikissa tästä sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvissä riidoissa sovelletaan Alankomaiden lakia, lukuun ottamatta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta tavaroiden kansainvälisestä kaupasta (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). Alankomaiden lainsäädännön soveltamisesta huolimatta kuluttajina olevat käyttäjät nauttivat myös sen maan lain pakollisten säännösten suojasta, jossa kuluttajalla on vakituinen asuinpaikka. Lainvalintaa rajoittavien pakollisten säännösten ja varsinkin pakollisten lainsäädösten, kuten kuluttajansuojalakien soveltaminen, erityisesti siinä maassa, jossa kuluttajalla on vakituinen asuinpaikka, pysyy ennallaan.

9.2. Tietoa kuluttajariitojen ratkaisuista verkossa tai vaihtoehtoisista kuluttajariitojen ratkaisukeinoista löytyy Euroopan komission verkkosivustolta.

10. Erillisyys

10.1. Jos käy ilmi, ettei jokin lauseke ole täytäntöönpanokelpoinen, se ei vaikuta muihin lausekkeisiin.

11. Kysymykset

11.1. Mikäli haluat esittää kysymyksen tai valituksen WiFi-palveluihin liittyen, voit ottaa yhteyttä KLM:n yhteydenottokeskukseen.